SAKIB YILDIZ - TDV İslâm Ansiklopedisi

SAKIB YILDIZ

1937-1995
Müellif toplam 3 madde veya madde bölümü telif etmiştir.
TDV İslâm Ansiklopedisi’ne katkıda bulunduğu ilim dalları:
    Tefsir, Tasavvuf
Müellifin telif ettiği maddeler veya madde bölümleri
AKKİRMÂNÎ
Osmanlı âlimi.
ATPAZARÎ OSMAN FAZLI
Âlim, mutasavvıf; İsmâil Hakkı Bursevî’nin şeyhi.
BERGAMALI CEVDET
Son devir âlimlerinden.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER