SARA NUR YILDIZ - TDV İslâm Ansiklopedisi

SARA NUR YILDIZ

Müellif toplam 2 madde veya madde bölümü telif etmiştir.
TDV İslâm Ansiklopedisi’ne katkıda bulunduğu ilim dalları:
    Türk Tarihi ve Medeniyeti
Müellifin özgeçmişi
Müellifin özgeçmişi hazırlanıyor...
Müellifin telif ettiği maddeler veya madde bölümleri
ŞİKÂRÎ
Karamanoğulları Tarihi diye bilinen eserin müellifi.
ŞÜKRULLAH
Behcetü’t-tevârîḫ adlı eseriyle tanınan Osmanlı âlimi ve kadısı.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER