SELAHATTİN KIYICI - TDV İslâm Ansiklopedisi

SELAHATTİN KIYICI

Müellif toplam 4 madde veya madde bölümü telif etmiştir.
TDV İslâm Ansiklopedisi’ne katkıda bulunduğu ilim dalları:
    Fıkıh, Arap Dili ve Edebiyatı, Tasavvuf
Müellifin özgeçmişi
Müellifin özgeçmişi hazırlanıyor...
Müellifin telif ettiği maddeler veya madde bölümleri
ALVARLI MUHAMMED LUTFİ EFENDİ
Mutasavvıf-şair, Nakşibendî şeyhi.
BELATÎ
Arap şairi, dil âlimi ve edip.
EZHERÎ, Muhammed b. Ahmed
Arap dil âlimi, edip ve fakih.
SOLAKBAY, Muhammet Sadık
Din âlimi, Erzurum müftüsü.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER