SEZAYİ KÜÇÜK - TDV İslâm Ansiklopedisi

SEZAYİ KÜÇÜK

Müellif toplam 2 madde veya madde bölümü telif etmiştir.
TDV İslâm Ansiklopedisi’ne katkıda bulunduğu ilim dalları:
    Tasavvuf
Müellifin telif ettiği maddeler veya madde bölümleri
HALEP MEVLEVÎHÂNESİ
Mevlevîliğin 1925’ten sonraki merkez dergâhı.
SEYYİD EBÛBEKİR DEDE
Mevlevî şeyhi.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER