SEZAYİ KÜÇÜK

Müellif toplam 2 madde veya madde bölümü telif etmiştir.
TDV İslâm Ansiklopedisi’ne katkıda bulunduğu ilim dalları:
    Tasavvuf
Müellifin özgeçmişi
Müellifin özgeçmişi hazırlanıyor...
Müellifin telif ettiği maddeler veya madde bölümleri
SEYYİD EBÛBEKİR DEDE
Mevlevî şeyhi.
HALEP MEVLEVÎHÂNESİ
Mevlevîliğin 1925’ten sonraki merkez dergâhı.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde gösterilmektedir.