SUÂD PÎRÂ - TDV İslâm Ansiklopedisi

SUÂD PÎRÂ

Müellif toplam 2 madde veya madde bölümü telif etmiştir.
TDV İslâm Ansiklopedisi’ne katkıda bulunduğu ilim dalları:
    İslâm Tarihi ve Medeniyeti
Müellifin özgeçmişi
Müellifin özgeçmişi hazırlanıyor...
Müellifin telif ettiği maddeler veya madde bölümleri
MUSADDIK, Muhammed
İran’da petrolün millîleştirilmesini sağlayan başbakan.
NÂSIRÜDDİN ŞAH
Kaçar hükümdarı (1848-1896).
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER