ŞÜKRÜ ARSLAN - TDV İslâm Ansiklopedisi

ŞÜKRÜ ARSLAN

Müellif toplam 5 madde veya madde bölümü telif etmiştir.
TDV İslâm Ansiklopedisi’ne katkıda bulunduğu ilim dalları:
    Tefsir, Arap Dili ve Edebiyatı, Fıkıh
Müellifin telif ettiği maddeler veya madde bölümleri
CERMÎ
Basra dil mektebinin önde gelen âlimlerinden.
GARÎB
Çok az kullanılması sebebiyle mânası kolayca anlaşılmayan kelime.
MAHALLÎ
Şâfiî fakihi ve müfessir.
MEÂNİ’l-KUR’ÂN
Yahyâ b. Ziyâd el-Ferrâ’nın (ö. 207/822) filolojik Kur’ân-ı Kerîm tefsiri.
MEHÂSİNÜ’t-TE’VÎL
Cemâleddin el-Kāsımî’nin (ö. 1914) Kur’ân-ı Kerîm tefsiri.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER