ŞÜKRÜ SELİM HAS - TDV İslâm Ansiklopedisi

ŞÜKRÜ SELİM HAS

?-2018
Müellif toplam 3 madde veya madde bölümü telif etmiştir.
TDV İslâm Ansiklopedisi’ne katkıda bulunduğu ilim dalları:
    Fıkıh, Coğrafya
Müellifin telif ettiği maddeler veya madde bölümleri
HALEBÎ, İbrâhim b. Muhammed
Osmanlı âlimi, fakih.
İNGİLTERE / 4. Bölüm: ÜLKEDE İSLÂMİYET
Avrupa’nın kuzeybatısında bir ada devleti.
MÜLTEKA’l-EBHUR
İbrâhim b. Muhammed el-Halebî’nin (ö. 956/1549) Hanefî fıkhına dair eseri.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER