SÜLEYMAN DERİN - TDV İslâm Ansiklopedisi

SÜLEYMAN DERİN

Müellif toplam 2 madde veya madde bölümü telif etmiştir.
TDV İslâm Ansiklopedisi’ne katkıda bulunduğu ilim dalları:
    Tasavvuf
Müellifin özgeçmişi
Müellifin özgeçmişi hazırlanıyor...
Müellifin telif ettiği maddeler veya madde bölümleri
NICHOLSON, Reynold Alleyne
Tasavvuf tarihi araştırmalarıyla tanınan İngiliz şarkiyatçısı.
ŞEYH ARSLÂN
Tevhide dair risâlesiyle tanınan Türk asıllı sûfî.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER