SÜLEYMAN HAYRİ BOLAY - TDV İslâm Ansiklopedisi

SÜLEYMAN HAYRİ BOLAY

Müellif toplam 8 madde veya madde bölümü telif etmiştir.
TDV İslâm Ansiklopedisi’ne katkıda bulunduğu ilim dalları:
    Dinler Tarihi, İslam Felsefesi ve Ahlak, Fıkıh, Kelâm ve Mezhepler Tarihi, Türk Dili ve Edebiyatı, Kelâm ve Mezhepler Tarihi
Müellifin telif ettiği maddeler veya madde bölümleri
ÂDEM
Semavî kitaplara göre ilk insan ve ilk peygamber.
AKIL / 1. Bölüm
İnsanı diğer canlılardan ayıran ve onu sorumlu kılan temyiz gücü, düşünme ve anlama melekesi.
AKL-ı SELÎM
Hüküm ve kararlarında doğruyu yanlıştan, iyiyi kötüden ayıran akıl, sağduyu.
AKSEKİ, Ahmet Hamdi
Din âlimi, Türkiye Cumhuriyeti’nin üçüncü Diyanet İşleri başkanı.
ÂLEM / 1. Bölüm
Duyu ya da akıl yoluyla kavranabilen veya mevcudiyeti düşünülebilen, Allah’ın dışındaki varlık ve olayların tamamını ifade eden terim.
GÖKALP, Ziya / 2. Bölüm: Din Anlayışı
Türkçülük akımının nazariyatçısı, fikir adamı, sosyolog ve eğitimci.
İSMAİL FENNİ ERTUĞRUL
Felsefeci, yazar.
KAM, Ömer Ferit
Son dönem şairlerinden, düşünür ve yazar.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER