T. AHMET ERTEK - TDV İslâm Ansiklopedisi

T. AHMET ERTEK

Müellif toplam 6 madde veya madde bölümü telif etmiştir.
TDV İslâm Ansiklopedisi’ne katkıda bulunduğu ilim dalları:
    Coğrafya
Müellifin telif ettiği maddeler veya madde bölümleri
ALMANYA / 1. Bölüm
Orta Avrupa’da bugün doğu ve batı olmak üzere ikiye ayrılmış bulunan ülke.
AMERİKA / 1. Bölüm
Batı yarı küresinde yer alan dünyanın ikinci büyük kıtası.
ASYA / 1. Bölüm
Dünyanın en büyük kıtası.
AVRUPA / 1. Bölüm
Okyanusya’dan sonra dünyanın ikinci küçük kıtası.
AVUSTRALYA / 1. Bölüm
Okyanusya kıtasında anakarayı oluşturan ada ve üzerinde yer alan ülke.
AVUSTURYA / 1. Bölüm
Bir Orta Avrupa devleti.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER