TÂLİB YÂZÎCÎ - TDV İslâm Ansiklopedisi

TÂLİB YÂZÎCÎ

Müellif toplam 4 madde veya madde bölümü telif etmiştir.
TDV İslâm Ansiklopedisi’ne katkıda bulunduğu ilim dalları:
    Arap Dili ve Edebiyatı, İslam Sanatları, İslam Tarihi ve Medeniyeti
Müellifin telif ettiği maddeler veya madde bölümleri
DÂRÜ’l-KÜTÜBİ’z-ZÂHİRİYYE
Suriye’de yazmalarıyla ünlü kütüphane.
EMEVİYYE CAMİİ / 1. Bölüm
İslâm dinî mimarisinin bugüne kadar ayakta kalabilen ilk muhteşem örneği.
HALEP / 1. Bölüm
Suriye’nin ikinci büyük şehri.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER