TUBA ÇAVDAR KARATEPE - TDV İslâm Ansiklopedisi

TUBA ÇAVDAR KARATEPE

Müellif toplam 6 madde veya madde bölümü telif etmiştir.
TDV İslâm Ansiklopedisi’ne katkıda bulunduğu ilim dalları:
    Türk Dili ve Edebiyatı
Müellifin telif ettiği maddeler veya madde bölümleri
ESAD EFENDİ KÜTÜPHANESİ
Sahaflar Şeyhizâde Esad Efendi tarafından İstanbul’da kurulan kütüphane.
HALİM SABİT ŞİBAY
Son devir din âlimi ve II. Meşrutiyet döneminin önemli yayın organlarından İslâm Mecmuası’nın nâşiri.
İSLÂM MECMUASI
I. Dünya Savaşı yıllarında yayımlanan fikir dergisi.
KEBÎKEC
El yazması kitapları güvelerden korumak için üzerlerine yazılan ve tılsımlı olduğuna inanılan kelime.
MİLLÎ KÜTÜPHANE
Ankara’da 1948 yılında açılan devlet kütüphanesi.
YILDIZ SARAYI KÜTÜPHANESİ
II. Abdülhamid’in Yıldız Sarayı’ndaki şahsî kütüphanesi.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER