TUNCER GÜLENSOY - TDV İslâm Ansiklopedisi

TUNCER GÜLENSOY

1939-2022
Müellif toplam 7 madde veya madde bölümü telif etmiştir.
TDV İslâm Ansiklopedisi’ne katkıda bulunduğu ilim dalları:
    Türk Dili ve Edebiyatı, İslam Toplumları ve Coğrafyası
Müellifin telif ettiği maddeler veya madde bölümleri
ALİ
Türk diliyle yazılmış ilk Kıssa-i Yûsuf müellifi, mutasavvıf-şair.
ASYA / 2. Bölüm: Dil
Dünyanın en büyük kıtası.
ATEBETÜ’l-HAKĀYIK
XII. yüzyıl Türk şairlerinden Edib Ahmed Yüknekî’nin Doğu Türkçesi’yle yazdığı ahlâk ve nasihate dair eseri.
BAKIRGAN KİTABI
Hakîm Süleyman Ata’nın (ö. 582/1186) tasavvufî şiirlerden derlediği manzume ve kıssalar mecmuası.
DESTÂN-ı YÛSUF
Şeyyad Hamza’nın (XIII. yüzyıl) Hz. Yûsuf’un hayatını anlatan meşhur mesnevisi.
EDİB AHMED YÜKNEKÎ
Atebetü’l-hakāyık adlı meşhur eserin müellifi, şair.
MANAS DESTANI
Kırgızlar’ın millî destanı.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER