TURGAY ŞAFAK

Müellif toplam 1 madde veya madde bölümü telif etmiştir.
TDV İslâm Ansiklopedisi’ne katkıda bulunduğu ilim dalları:
    Fars ve Urdu Edebiyatları
Müellifin özgeçmişi
Müellifin özgeçmişi hazırlanıyor...
Müellifin telif ettiği maddeler veya madde bölümleri
ŞEVKET-i BUHÂRÎ
Fars şiirinde sebk-i Hindî akımının önde gelen temsilcilerinden.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde gösterilmektedir.