VARUJAN ZİLCİYAN - TDV İslâm Ansiklopedisi

VARUJAN ZİLCİYAN

Müellif toplam 2 madde veya madde bölümü telif etmiştir.
TDV İslâm Ansiklopedisi’ne katkıda bulunduğu ilim dalları:
    İslam Sanatları
Müellifin telif ettiği maddeler veya madde bölümleri
HANCIYAN, Leon
Bestekâr, hânende ve mûsiki hocası.
VASİLAKİ EFENDİ
Türk mûsikisinin ünlü kemençe virtüozu.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER