VELİ ERTAN - TDV İslâm Ansiklopedisi

VELİ ERTAN

1912-1991
Müellif toplam 8 madde veya madde bölümü telif etmiştir.
TDV İslâm Ansiklopedisi’ne katkıda bulunduğu ilim dalları:
    Fıkıh, İslam Felsefesi ve Ahlak, Türk Dili ve Edebiyatı, Türk Tarihi ve Medeniyeti
Müellifin telif ettiği maddeler veya madde bölümleri
BALABAN, Mustafa Rahmi
Eğitimci ve yazar.
BÖREKÇİ, Rifat
Türkiye Cumhuriyeti’nin ilk Diyanet İşleri başkanı.
BURSLAN, Kıvâmüddin
Son devir din âlimlerinden.
ERDEM, Hasan Hüsnü
Türkiye Cumhuriyeti’nin altıncı Diyanet İşleri başkanı.
GERÇEKER, Mehmet Tevfik
Türkiye Cumhuriyeti’nin yedinci Diyanet İşleri başkanı.
GERÇEKER, Mustafa Fehmi
Son devir Türk din ve devlet adamı.
HAKSES, Ali Rıza
Türkiye Cumhuriyeti’nin dokuzuncu Diyanet İşleri başkanı.
HAYIRLIOĞLU, Eyüp Sabri
Türkiye Cumhuriyeti’nin dördüncü Diyanet İşleri başkanı.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER