VEYİS DEĞİRMENÇAY - TDV İslâm Ansiklopedisi

VEYİS DEĞİRMENÇAY

Müellif toplam 2 madde veya madde bölümü telif etmiştir.
TDV İslâm Ansiklopedisi’ne katkıda bulunduğu ilim dalları:
    Fars ve Urdu Edebiyatları, Tasavvuf
Müellifin özgeçmişi
Müellifin özgeçmişi hazırlanıyor...
Müellifin telif ettiği maddeler veya madde bölümleri
SULTAN VELED
Mevlânâ Celâleddîn-i Rûmî’nin oğlu, mutasavvıf-şair.
TEŞBİH / 2. Bölüm: FARS EDEBİYATI
Beyân ilminde iki veya daha fazla şeyin bir vasıfta ortak olduğunu ifade eden terim.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER