VİLDAN S. COŞKUN - TDV İslâm Ansiklopedisi

VİLDAN S. COŞKUN

Müellif toplam 14 madde veya madde bölümü telif etmiştir.
TDV İslâm Ansiklopedisi’ne katkıda bulunduğu ilim dalları:
    Türk Dili ve Edebiyatı, Türk Tarihi ve Medeniyeti
Müellifin telif ettiği maddeler veya madde bölümleri
ANHEGGER, Robert
Alman Türkologu.
BAZIN, Louis
Fransız dilbilimcisi, Türkolog.
NA‘L-i ŞERİF / 2. Bölüm: TÜRK EDEBİYATI
Hz. Peygamber’e nisbet edilen ayakkabı.
NEVRES, Osman
Divan şairi.
PRITSAK, Omeljan
Ukraynalı Türkolog.
SINOR, Denis
Macar asıllı Altayist.
SÜLEYMAN FEHÎM
Divan şairi.
TÂBİRNÂME
Rüya tabiriyle ilgili eserlerin genel adı.
TÂK-ı KİSRÂ
Divan edebiyatında yüksekliği ve ihtişamıyla anılan Sâsânî sarayı ve kemeri.
TODERINI, Gian Battista
İtalyan din adamı, edebiyatçı.
VARAKA ve GÜLŞAH / 2. Bölüm: TÜRK EDEBİYATI
Fars ve Türk edebiyatlarında kahramanlarının adıyla anılan bir aşk hikâyesi.
VASFÎ
XVI. yüzyıl divan şairi.
ZAÎFÎ
Divan şairi, müderris.
ZÂTÎ
Divan şairi.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER