YAKUP ŞAFAK - TDV İslâm Ansiklopedisi

YAKUP ŞAFAK

Müellif toplam 2 madde veya madde bölümü telif etmiştir.
TDV İslâm Ansiklopedisi’ne katkıda bulunduğu ilim dalları:
    Fars ve Urdu Edebiyatları
Müellifin telif ettiği maddeler veya madde bölümleri
ÇEHÂR MAKĀLE
Nizâmî-i Arûzî’nin (ö. 552/1157’den sonra) bir hükümdar için gerekli olan kâtip, şair, müneccim ve tabip gibi dört memurun mesleğinden bahseden eseri.
NİZÂMÎ-i ARÛZÎ
Çehâr Maḳāle müellifi ve şair.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER