YAVUZ ÜNAL - TDV İslâm Ansiklopedisi

YAVUZ ÜNAL

Müellif toplam 5 madde veya madde bölümü telif etmiştir.
TDV İslâm Ansiklopedisi’ne katkıda bulunduğu ilim dalları:
    Hadis
Müellifin telif ettiği maddeler veya madde bölümleri
MUHAMMED b. FUDAYL
Hadis hâfızı.
RÛYÂNÎ, Muhammed b. Hârûn
Hadis hâfızı ve fakih.
SEKAFÎ, Kāsım b. Fazl
es̱-S̱ekafiyyât adlı hadis cüzüyle tanınan hadis âlimi.
SÜRÂKA b. MÂLİK
Hicret sırasında henüz müslüman olmadan Resûl-i Ekrem’i yakalamaya çalışmasıyla ünlü sahâbî.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER