YAVUZ ÜNAL

Müellif toplam 5 madde veya madde bölümü telif etmiştir.
TDV İslâm Ansiklopedisi’ne katkıda bulunduğu ilim dalları:
    Hadis
Müellifin özgeçmişi
Müellifin özgeçmişi hazırlanıyor...
Müellifin telif ettiği maddeler veya madde bölümleri
MUHAMMED b. FUDAYL
Hadis hâfızı.
RÛYÂNÎ, Muhammed b. Hârûn
Hadis hâfızı ve fakih.
SEKAFÎ, Kāsım b. Fazl
es̱-S̱ekafiyyât adlı hadis cüzüyle tanınan hadis âlimi.
SÜRÂKA b. MÂLİK
Hicret sırasında henüz müslüman olmadan Resûl-i Ekrem’i yakalamaya çalışmasıyla ünlü sahâbî.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER