ZEYNEP HATİCE KURTBİL - TDV İslâm Ansiklopedisi

ZEYNEP HATİCE KURTBİL

Müellif toplam 12 madde veya madde bölümü telif etmiştir.
TDV İslâm Ansiklopedisi’ne katkıda bulunduğu ilim dalları:
    Mimari
Müellifin telif ettiği maddeler veya madde bölümleri
MİNBER / 2. Bölüm: Anadolu Selçukluları ve Osmanlılar
Camilerde cuma ve bayram namazlarında hatibin üzerine çıkarak hutbe okuduğu basamaklı mimari unsur.
MURAD PAŞA KÜLLİYESİ
İstanbul’da XV. yüzyılın ikinci yarısında inşa edilen külliye.
PERTEV PAŞA KÜLLİYESİ
İzmit’te XVI. yüzyıla ait menzil külliyesi.
SELİM II TÜRBESİ
İstanbul Ayasofya Camii hazîresinde türbe.
SİNAN PAŞA KÜLLİYESİ
Çorum’un Kargı ilçesinde Hacıhamza bucağında XVI. yüzyılın başlarında inşa edilen menzil külliyesi.
SİYAVUŞ PAŞA TÜRBESİ
İstanbul Eyüp’te XVI. yüzyılın son çeyreğine ait türbe.
ULUCAMİ / 3. Bölüm: Afyon Ulucamii
İslâm beldelerinde erken dönemlerde inşa edilen şehrin en büyük camisine verilen ad.
ULUCAMİ / 4. Bölüm: Aksaray Ulucamii
İslâm beldelerinde erken dönemlerde inşa edilen şehrin en büyük camisine verilen ad.
ULUCAMİ / 8. Bölüm: Bergama Ulucamii
İslâm beldelerinde erken dönemlerde inşa edilen şehrin en büyük camisine verilen ad.
ULUCAMİ / 12. Bölüm: Bünyan Ulucamii
İslâm beldelerinde erken dönemlerde inşa edilen şehrin en büyük camisine verilen ad.
ULUCAMİ / 13. Bölüm: Cizre Ulucamii
İslâm beldelerinde erken dönemlerde inşa edilen şehrin en büyük camisine verilen ad.
ULUCAMİ / 14. Bölüm: Çankırı Ulucamii
İslâm beldelerinde erken dönemlerde inşa edilen şehrin en büyük camisine verilen ad.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER