ZİYA KAZICI - TDV İslâm Ansiklopedisi

ZİYA KAZICI

Müellif toplam 8 madde veya madde bölümü telif etmiştir.
TDV İslâm Ansiklopedisi’ne katkıda bulunduğu ilim dalları:
    Türk Tarihi ve Medeniyeti, İslâm Düşüncesi ve Ahlâk
Müellifin telif ettiği maddeler veya madde bölümleri
ABDÜLMELİK b. MUHAMMED el-MEHDÎ
Mağrib’de kurulan Sa‘dîler Devleti’nin hükümdarı (1576-1578).
AHÎ BABA
Ahîlik teşkilâtının bir şehirdeki en büyük reisi.
AHÎLİK
XIII. yüzyılda Anadolu’da görülmeye başlayan ve bir süre sonra Osmanlı Devleti’nin kurulmasında önemli rol oynayan dinî-içtimaî teşkilât.
ALAY
Osmanlı devlet teşkilâtında askerî ve idarî merasimlerin tertibini, XIX. yüzyıldan itibaren de askerî bir birliği ifade eden terim.
ALAYLI
Harbiye Mektebi’nde okumadan erlikten terfi ederek yetişen subaylara verilen ad.
EMRULLAH EFENDİ
Eğitime dair fikirleri ve uygulamaları ile tanınan Osmanlı Maarif nâzırı.
HİSBE / 3. Bölüm: Osmanlı Devleti
İslâm devletlerinde genel ahlâkı, kamu düzenini korumak ve denetlemekle görevli teşkilât.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER