ZUHAL KÜLTÜRAL - TDV İslâm Ansiklopedisi

ZUHAL KÜLTÜRAL

Müellif toplam 1 madde veya madde bölümü telif etmiştir.
TDV İslâm Ansiklopedisi’ne katkıda bulunduğu ilim dalları:
    Türk Dili ve Edebiyatı
Müellifin telif ettiği maddeler veya madde bölümleri
ŞÂHNÂME / 2. Bölüm: Türkçe Tercümeleri
Firdevsî’nin (ö. 411/1020 [?]) ünlü manzum destanı.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER