MÜFREDÂTÜ’l-KUR’ÂN - TDV İslâm Ansiklopedisi

MÜFREDÂTÜ’l-KUR’ÂN

مفردات القرآن
bk. ULÛMÜ’l-KUR’ÂN
Kur’ân-ı Kerîm’le ilgili ilimler anlamında bir tabir; bu ilimlere dair yazılan eserlerin ortak adı.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER