MUHAMMED b. ABDÜLMELİK - TDV İslâm Ansiklopedisi

MUHAMMED b. ABDÜLMELİK

bk. İBNÜ’z-ZEYYÂT, Muhammed b. Abdülmelik
Abbâsî veziri, kâtip, şair, edip ve dil âlimi.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER