MUHAMMED b. RÂİK - TDV İslâm Ansiklopedisi

MUHAMMED b. RÂİK

bk. İBN RÂİḲ
Abbâsî Devleti’nin ilk emîrü’l-ümerâsı.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER