MÜKÂTEBE - TDV İslâm Ansiklopedisi

MÜKÂTEBE

bk. KİTÂBET
Sahâbe ve büyük tâbiîler zamanında hadislerin yazılmasını ifade eden terim.

bk. TAHAMMÜL
Hadislerin bir hocadan öğrenilmesi, başkalarına öğretilmesi ve rivayet edilmesi metotlarının ortak adı.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER