MÜNTEHE’s-SÛL ve’l-EMEL - TDV İslâm Ansiklopedisi

MÜNTEHE’s-SÛL ve’l-EMEL

منتهى السول و الأمل
bk. el-MUHTASAR
İbnü’l-Hâcib’in (ö. 646/1249) fıkıh usulüne dair eseri.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER