MÜŞÂHEDÂT - TDV İslâm Ansiklopedisi

MÜŞÂHEDÂT

المشاهدات
bk. ZARÛRİYYÂT
Zihnin zorunlu olarak kabul ettiği, kesin bilgi içeren önermeler için kullanılan mantık ve felsefe terimi.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER