MÜSAKKAFÂT - TDV İslâm Ansiklopedisi

MÜSAKKAFÂT

المسقّفات
bk. GALLE
Taşınır ve taşınmaz malların, özellikle vakıf mallarının geliri anlamında hukuk terimi.

bk. VAKIF
İslâm ülkelerinin toplum ve kültür hayatında önemli rol oynayan hayır müessesesi.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER