MUSTAFA EFENDİ, Ebezâde - TDV İslâm Ansiklopedisi

MUSTAFA EFENDİ, Ebezâde

Müellif:
MUSTAFA EFENDİ, Ebezâde
Müellif: HASAN AKSOY
Web Sitesi: TDV İslâm Ansiklopedisi
Yayımcı: TDV İslâm Araştırmaları Merkezi
Baskı Tarihi: 2020
Erişim Tarihi: 04.06.2023
Web Adresi:
https://islamansiklopedisi.org.tr/mustafa-efendi-ebezade
HASAN AKSOY, "MUSTAFA EFENDİ, Ebezâde", TDV İslâm Ansiklopedisi, https://islamansiklopedisi.org.tr/mustafa-efendi-ebezade (04.06.2023).
Kopyalama metni

Edirne’de doğdu. Annesi Enderun’da ebe olduğundan “Ebezâde” diye tanındı. Ebûishakzâde Esad Efendi babasının müderris olduğunu bildirmektedir (Şeyhülislâm Esad Efendi ve Atrabü’l-âsâr, haz. Hakkı Tekin, s. 128). Mustafa Efendi iyi bir tahsil gördü. Çocukluğundan başlayarak mûsiki dersleri aldı ve bu sahada belli bir mesafe katetti. Sesinin güzel olduğu belirtilmektedir. Esad Efendi de Ebezâde’nin sesinin gür olduğunu ve tiz perdelere ustalıkla çıkabildiğini söylemektedir (Atrabü’l-âsâr, vr. 31b). Atrabü’l-âsâr’da ve Edirne Tarihi’nde otuz civarında bestesi olduğu bildirilmekteyse de günümüze sadece bayatî makamındaki nakış yürük semâisi ulaşmıştır (BTMA, II, 78). Sadettin Nüzhet Ergun, acem makamında iki ve ırak makamında bir olmak üzere üç adet ilâhisi olduğunu kaydetmektedir (Türk Mûsikisi Antolojisi, I, 185, 263, 283). Ebezâde Mustafa Efendi’nin Musallî (Muslî) (a.g.e., I, 125) mahlasıyla şiirler yazdığı da bildirilmektedir (BTMA, II, 78).


BİBLİYOGRAFYA

Ebûishakzâde Esad Efendi, Atrabü’l-âsâr, İÜ Ktp., TY, nr. 6204, vr. 31b; a.e.: Şeyhülislâm Esad Efendi ve Atrabü’l-âsâr fi tezkiret-i urefâi’l-edvâr Adlı Eseri (haz. Hakkı Tekin, yüksek lisans tezi, 1993), EÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü, s. 128.

Sadettin Nüzhet Ergun, Türk Musikisi Antolojisi, İstanbul 1942, I, 125, 185, 263, 283.

Osman Nuri Peremeci, Edirne Tarihi, İstanbul 1939, s. 307.

, II, 78.

Bu madde TDV İslâm Ansiklopedisi’nin 2020 yılında Ankara’da basılan 31. cildinde, 297 numaralı sayfada yer almıştır. Matbu nüshayı pdf dosyası olarak indirmek için tıklayınız.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER