« Madde sayfasına git

MUSTAFA FÂZIL PAŞA ile İLİŞKİLİ MADDELER

Döneminde görev yaptığı, yazdığı mektupla meşrutî idareye geçilmesini önerdiği padişah
ABDÜLAZİZ
Osmanlı padişahı (1861-1876).
Babası
İBRÂHİM PAŞA, Kavalalı
Mısır Valisi Kavalalı Mehmed Ali Paşa’nın oğlu.
Dedesi
KAVALALI MEHMED ALİ PAŞA
Mısır valisi ve kendi adıyla anılan hânedanın kurucusu.
Amcası
SAİD PAŞA
Mısır valisi.
Veliahtı olduğu ağabeyi
İSMÂİL PAŞA, Hidiv
Mısır valisi ve Mısır’ın ilk hidivi (1863-1879).
Muhalifi olduğu kişi
FUAD PAŞA, Keçecizâde
Osmanlı sadrazamı.
Muhalifi olduğu kişi
ÂLÎ PAŞA, Mehmed Emin
Osmanlı sadrazamı.
Mûsiki dersleri aldığı hocası
ZEKÂİ DEDE
Türk mûsikisi bestekârı ve mûsiki hocası.
Üyesi olduğu meclis
MECLİS-i VÂLÂ-yı AHKÂM-ı ADLİYYE
II. Mahmud’un kurduğu, reformları planlayıp icrasını denetleyen yüksek yasama ve yargı organı.
Üyesi olduğu meclis
MECLİS-i ÂLÎ-i TANZÎMAT
26 Eylül 1854’te kurulan ve Meclis-i Vâlâ-yı Ahkâm-ı Adliyye’nin yasama yetkisini üstlenen yüksek yasama organı.
Nâzırı olduğu nezâret
MAÂRİF-i UMÛMİYYE NEZÂRETİ
Osmanlı Devleti’nde 1857’de kurulan ve Cumhuriyet döneminde Maarif Vekâleti adını alan teşkilât.
Nâzırı olduğu nezâret
ADLİYE NEZÂRETİ
Osmanlı Devleti’nde Avrupa tarzında teşkil edilen ve bugün Adalet Bakanlığı’na tekabül eden kuruluş.
Mensubu olduğu topluluk
YENİ OSMANLILAR CEMİYETİ
1865-1876 yılları arasında Osmanlı aydınlarının idareye karşı oluşturduğu muhalif topluluk.
Yeni Osmanlılar Cemiyeti'nde birlikte hareket ettiği kişilerden
ZİYÂ PAŞA
Tanzimat devri devlet ve fikir adamı, gazeteci ve şair.
Yeni Osmanlılar Cemiyeti'nde birlikte hareket ettiği kişilerden
ALİ SUÂVİ
Siyasî mücadele ve fikir adamı, gazeteci, Yeni Osmanlılar Cemiyeti üyesi ve ilk Türkçülerden.
Yeni Osmanlılar Cemiyeti'nde birlikte hareket ettiği kişilerden
NÂMIK KEMAL
XIX. yüzyılın ikinci yarısında Türk edebiyatı ve siyasî hayatında büyük tesirler meydana getiren vatan ve hürriyet şairi, dava ve mücadele adamı, edip, yazar, gazeteci ve idareci.
Faaliyetlerinde etkin bir şekilde rol oynadığı ve malî destek sağladığı muhalif topluluk
JÖN TÜRKLER
Daha çok II. Abdülhamid dönemindeki siyasî muhalefet hareketleri ve bu hareketlere katılan kişi ve gruplar için kullanılan bir tabir.
Malî desteğiyle Ali Suâvi'nin Londra’da yeniden yayımladığı gazete
MUHBİR
1867’de İstanbul’da, 1868’de Londra’da yayımlanan siyasî gazete.
Malî desteğiyle Nâmık Kemal ve Ziyâ Bey tarafından yayımlanan gazete
HÜRRİYET
Yeni Osmanlılar Cemiyeti mensupları tarafından 1868-1870 yılları arasında Londra ve Cenevre’de yayımlanan gazete.
Tasvîr-i Efkâr Matbaası’nı satın alıp hediye ederek Nâmık Kemal ile birlikte gazeteciliğe tekrar başlamalarını sağladığı kişi
EBÜZZİYÂ MEHMED TEVFİK
Gazeteci, matbaacı, mütercim ve yeni edebiyatın yayılıp tutunmasında hizmetleri geçen yayımcı.
Tarih'inin basılmasını sağladığı kişi
MÜTERCİM ÂSIM EFENDİ
Sözlük yazarı ve tarihçi.
Doğduğu yer
KAHİRE
Mısır’ın başşehri.
Mezarının bulunduğu yer
MİHRİŞAH VÂLİDE SULTAN KÜLLİYESİ
İstanbul Eyüp’te XVIII. yüzyılın sonunda yapılan külliye.
Her hakkı mahfuzdur. TDV İslâm Ansiklopedisi’nin her türlü telif hakkı TDV İslâm Araştırmaları Merkezi’ne ait olup 5846 sayılı Kanun hükümlerine tâbidir. TDV İslâm Ansiklopedisi internet sayfalarındaki yazıların bütün olarak elektronik ya da matbu bir ortamda yayımlanması yasaktır; ancak kaynak gösterilmesi (TDV İslâm Ansiklopedisi internet sitesinde yer aldığının ifade edilmesi) ve doğrudan aktif bağlantı verilmesi şartıyla yazılardan kısa bölümler iktibas edilebilir. TDV İslâm Ansiklopedisi internet sayfalarında yer alan resim, fotoğraf, grafik, çizim, cetvel vs. her türlü görüntü malzemesinin başka bir ortamda yayımlanması kesinlikle yasaktır.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER