MÜTERCİM RÜŞDÜ PAŞA - İlişkili Maddeler - TDV İslâm Ansiklopedisi

« Madde sayfasına git

MÜTERCİM RÜŞDÜ PAŞA ile İLİŞKİLİ MADDELER

Sadrazamlığını yaptığı, hal‘inde önemli rol oynadığı padişah
ABDÜLAZİZ
Osmanlı padişahı (1861-1876).
Tahta çıkmasında önemli rol oynadığı padişah
MURAD V
Osmanlı padişahı (1876).
Sadrazamlığını yaptığı padişah
ABDÜLHAMİD II
Osmanlı padişahı (1876-1909).
Serasker tercümanlığına getirilmesini sağlayan kişi
HÜSREV PAŞA, Koca
Osmanlı sadrazamı.
Selefi
MEHMED EMİN PAŞA, Kıbrıslı
Osmanlı sadrazamı.
Abdülaziz’in hal‘i konusunda birlikte hareket ettiği kişi
MİDHAT PAŞA
Osmanlı sadrazamı.
Abdülaziz’in hal‘i konusunda birlikte hareket ettiği kişi
HÜSEYİN AVNİ PAŞA
Osmanlı sadrazamı.
Abdülaziz’in hal‘i konusunda birlikte hareket ettiği kişi
HAYRULLAH EFENDİ, İmâm-ı Sultânî
Osmanlı şeyhülislâmı.
Devletin yapısında yapılacak değişiklikler konusunda benzer görüşleri benimsediği kişi
CEVDET PAŞA
XIX. yüzyılın ünlü Türk âlimi ve devlet adamı.
Birlikte hareket ettiği kişilerden
ÂLÎ PAŞA, Mehmed Emin
Osmanlı sadrazamı.
Birlikte hareket ettiği kişilerden
FUAD PAŞA, Keçecizâde
Osmanlı sadrazamı.
Yaptığı görev
SERASKER
Ordu kumandanı, yeniçeriliğin kaldırılmasından sonra Osmanlı kara ordularının en yüksek rütbeli âmiri.
Üyeliğine getirildiği meclis
MECLİS-i ÂLÎ-i UMÛMÎ
Meclis-i Vâlâ üyelerinin ve önemli devlet adamlarının katılımıyla Bâbıâli’de toplanan meclis.
Reisliğine getirildiği meclis
MECLİS-i VÂLÂ-yı AHKÂM-ı ADLİYYE
II. Mahmud’un kurduğu, reformları planlayıp icrasını denetleyen yüksek yasama ve yargı organı.
Nâzırı olduğu nezâret
ADLİYE NEZÂRETİ
Osmanlı Devleti’nde Avrupa tarzında teşkil edilen ve bugün Adalet Bakanlığı’na tekabül eden kuruluş.
Muhalefet ettiği düzenleme
KĀNÛN-ı ESÂSÎ
1876 yılında kabul edilen Osmanlı Devleti anayasası.
Memleketi
SİNOP
Karadeniz bölgesinde şehir ve bu şehrin merkez olduğu il.
Her hakkı mahfuzdur. TDV İslâm Ansiklopedisi’nin her türlü telif hakkı TDV İslâm Araştırmaları Merkezi’ne ait olup 5846 sayılı Kanun hükümlerine tâbidir. TDV İslâm Ansiklopedisi internet sayfalarındaki yazıların bütün olarak elektronik ya da matbu bir ortamda yayımlanması yasaktır; ancak kaynak gösterilmesi (TDV İslâm Ansiklopedisi internet sitesinde yer aldığının ifade edilmesi) ve doğrudan aktif bağlantı verilmesi şartıyla yazılardan kısa bölümler iktibas edilebilir. TDV İslâm Ansiklopedisi internet sayfalarında yer alan resim, fotoğraf, grafik, çizim, cetvel vs. her türlü görüntü malzemesinin başka bir ortamda yayımlanması kesinlikle yasaktır.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER