MÜYESSİRETÜ’l-ULÛM - TDV İslâm Ansiklopedisi

MÜYESSİRETÜ’l-ULÛM

ميسّرة العلوم
bk. BERGAMALI KADRİ
Müyessiretü’l-ulûm adlı Türkçe dil bilgisi kitabı ile tanınan Osmanlı âlimi.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER