NÂMIK PAŞA - İlişkili Maddeler - TDV İslâm Ansiklopedisi

« Madde sayfasına git

NÂMIK PAŞA ile İLİŞKİLİ MADDELER

Döneminde görev yaptığı padişah
MAHMUD II
Osmanlı padişahı (1808-1839).
Döneminde görev yaptığı padişah
ABDÜLMECİD
Osmanlı padişahı (1839-1861).
Döneminde görev yaptığı padişah
ABDÜLAZİZ
Osmanlı padişahı (1861-1876).
Döneminde görev yaptığı padişah
MURAD V
Osmanlı padişahı (1876).
Döneminde görev yaptığı padişah
ABDÜLHAMİD II
Osmanlı padişahı (1876-1909).
Ordunun Avrupaî tarzda teşkilatlanmasında birlikte hizmetleri geçen kişi
ABDÜLKERİM NÂDİR PAŞA
Son devir Osmanlı kumandanlarından.
Şeyhi
KUŞADALI İBRÂHİM EFENDİ
Halvetî-Şâbânî tarikatının Kuşadaviyye kolunun kurucusu.
Tarikatı
ŞÂBÂNİYYE
Halvetiyye tarikatının Şâbân-ı Velî’ye (ö. 976/1569) nisbet edilen kolu.
Teşkilâtı için Fransızca’dan çeşitli eserlerin ve tâlimatnâmelerin çevrilmesi işinde görevlendirildiği ordu
ASÂKİR-i MANSÛRE-i MUHAMMEDİYYE
Yeniçeri Ocağı’nın II. Mahmud tarafından 1826 yılında kaldırılması üzerine onun yerine kurulan yeni askerî teşkilâta verilen ad.
Görev yaptığı yerlerden
TERCÜME ODASI
Osmanlı Devleti’nde 1821 Rum İsyanı’ndan sonra kurulan ve devletin tercüme işlerini yürüten birim.
Açılışında tanzim ve idaresinde görev yaptığı mektep
HARBİYE
II. Mahmud zamanında 1835’te subay yetiştirmek üzere açılan askerî mektep.
Reis olarak görev yaptığı meclis
ŞÛRÂ-yı DEVLET
1868’de idarî yargı ve danışma organı olarak kurulan meclis.
Nâzırı olduğu nezâret
BAHRİYE NEZÂRETİ
17 Mart 1867 tarihinde kaptanpaşalık teşkilâtının yerini alan müessese.
Üyesi olarak görev yaptığı meclis
MECLİS-i VÜKELÂ
Sadrazamın başkanlığında nâzırlardan oluşan ve Osmanlı hükümetini niteleyen meclis.
Hazırlanmasıyla ilgili çalışmalara katıldığı düzenleme
KĀNÛN-ı ESÂSÎ
1876 yılında kabul edilen Osmanlı Devleti anayasası.
Üyesi olduğu meclis
MECLİS-i A‘YÂN
İki meclisli Osmanlı Parlamentosu’nun padişahın tayin ettiği üyelerden oluşan kanadı.
Nâzırlığını yaptığı hazîne
HAZÎNE-i HÂSSA
Osmanlı padişahlarının şahsî gelir ve giderlerini idare eden teşkilât.
Mezarının bulunduğu yer
KARACAAHMET MEZARLIĞI
İstanbul Üsküdar’da şehrin en eski ve en büyük mezarlığı.
Kaptanıderyâ Tâhir Paşa ile birlikte isyan ve kargaşaya son vermek için düzenlenen askerî harekâta katıldığı yer
TRABLUSGARP
Libya’nın başkenti, tarihî bir şehir ve eski bir Osmanlı eyaleti.
İngilizler’e devredilmesine karşı çıktığı yer
KIBRIS
Akdeniz’in Sicilya ve Sardinya’dan sonra üçüncü büyük adası.
Doğduğu yer
İSTANBUL
Marmara bölgesinde Türkiye’nin en büyük şehri ve aynı adı taşıyan küçük bir ilin merkezi.
Ailesinin memleketi
KONYA
İç Anadolu bölgesinde şehir ve bu şehrin merkez olduğu il.
Her hakkı mahfuzdur. TDV İslâm Ansiklopedisi’nin her türlü telif hakkı TDV İslâm Araştırmaları Merkezi’ne ait olup 5846 sayılı Kanun hükümlerine tâbidir. TDV İslâm Ansiklopedisi internet sayfalarındaki yazıların bütün olarak elektronik ya da matbu bir ortamda yayımlanması yasaktır; ancak kaynak gösterilmesi (TDV İslâm Ansiklopedisi internet sitesinde yer aldığının ifade edilmesi) ve doğrudan aktif bağlantı verilmesi şartıyla yazılardan kısa bölümler iktibas edilebilir. TDV İslâm Ansiklopedisi internet sayfalarında yer alan resim, fotoğraf, grafik, çizim, cetvel vs. her türlü görüntü malzemesinin başka bir ortamda yayımlanması kesinlikle yasaktır.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER