NASÎHATÜ’l-MÜLÛK - TDV İslâm Ansiklopedisi

NASÎHATÜ’l-MÜLÛK

bk. SİYÂSETNÂME
Devlet yönetimine dair eserlerin ortak adı.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER