NÂSIR b. HÜSEYİN - TDV İslâm Ansiklopedisi

NÂSIR b. HÜSEYİN

bk. EBÜ’l-FETH ed-DEYLEMÎ
Yemen’de ilk kurulan Zeydî İmamları Devleti’nin son lideri ve Zeydiyye’nin otuz altıncı imamı (1039-1052).
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER