NA‘T - İlişkili Maddeler - TDV İslâm Ansiklopedisi

« Madde sayfasına git

NA‘T ile İLİŞKİLİ MADDELER

النعت
METHİYE
Klasik Arap, Fars ve Türk edebiyatlarında kişi ve topluluklarla çeşitli mekânların övülmesi maksadıyla yazılmış şiir.
BEDÎİYYÂT
Hz. Peygamber’in methine dair olup her beytinde en az bir bedîî sanat bulunan kasidelere verilen ad.
Türk edebiyatında ilk na‘t örneğinin bulunduğu eser
KUTADGU BİLİG
Yûsuf Has Hâcib tarafından XI. yüzyılda yazılmış, Türk dilinin, edebiyatının ve kültür tarihinin en önemli kaynaklarından.
"Su Kasidesi" na‘tıyla doruğa ulaşan şair
FUZÛLÎ
Klasik Türk edebiyatının en büyük şairlerinden.
Na‘t şairi unvanı alan şair
ALİ ŞÎR NEVÂÎ
Klasik Çağatay edebiyatının tesirleri Osmanlı edebiyatı sahasında da devam etmiş en büyük şairi; devlet adamı.
Na‘tlarıyla meşhur şair
NAZÎM
Na‘tlarıyla tanınan divan şairi, mûsikişinas.
Pek çok şairin nazîre yazdığı “rûz u şeb” redifli na‘tın şairi
FEHÎM-i KADÎM
Divan şairi.
Divanında Arapça, Farsça ve Türkçe na‘tlar bulunan şair
SALÂHÎ EFENDİ
Halvetî-Uşşâkī şeyhi, âlim ve şair.
Bir bölüm olarak na‘tın bulunduğu tür
MEVLİD
Hz. Peygamber’in doğumu; doğum yıl dönümü vesilesiyle yapılan törenlere verilen isim; bu törenlerde okunmak üzere yazılmış eserlerin ortak adı.
Na‘tların bulunduğu bir tür
Mİ‘RÂCİYYE
İslâm edebiyat ve sanatlarında Hz. Peygamber’in mi‘racını konu alan eserlerin genel adı.
Na‘tlarıyla tanınan şair
KÂZIM PAŞA
Na‘t, mersiye ve hicivleriyle tanınan Osmanlı şairi.
Na‘tların bulunduğu bir tür
HİLYE
Bilhassa Hz. Peygamber’in fizikî özellikleri, bunları anlatan edebî eserler ve aynı konuda hüsn-i hatla yazılmış levhalar için kullanılan terim.
Na‘tların bestelendiği ilâhi formu
TEVŞÎH
Türk dinî mûsikisinde bir form.
Na‘t icrasıyla tanınan mûsikişinas
YÛSUF ÇELEBİ, Niznâm
Na‘than, bestekâr.
Başında icra edildiği form
MEVLEVÎ ÂYİNİ
Mevlevîler’in zikir törenlerine verilen ad.
Her hakkı mahfuzdur. TDV İslâm Ansiklopedisi’nin her türlü telif hakkı TDV İslâm Araştırmaları Merkezi’ne ait olup 5846 sayılı Kanun hükümlerine tâbidir. TDV İslâm Ansiklopedisi internet sayfalarındaki yazıların bütün olarak elektronik ya da matbu bir ortamda yayımlanması yasaktır; ancak kaynak gösterilmesi (TDV İslâm Ansiklopedisi internet sitesinde yer aldığının ifade edilmesi) ve doğrudan aktif bağlantı verilmesi şartıyla yazılardan kısa bölümler iktibas edilebilir. TDV İslâm Ansiklopedisi internet sayfalarında yer alan resim, fotoğraf, grafik, çizim, cetvel vs. her türlü görüntü malzemesinin başka bir ortamda yayımlanması kesinlikle yasaktır.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER