NEFESZÂDE İBRÂHİM - TDV İslâm Ansiklopedisi

NEFESZÂDE İBRÂHİM

Müellif:
NEFESZÂDE İBRÂHİM
Müellif: MUHİTTİN SERİN
Web Sitesi: TDV İslâm Ansiklopedisi
Yayımcı: TDV İslâm Araştırmaları Merkezi
Baskı Tarihi: 2006
Erişim Tarihi: 29.05.2024
Web Adresi:
https://islamansiklopedisi.org.tr/nefeszade-ibrahim
MUHİTTİN SERİN, "NEFESZÂDE İBRÂHİM", TDV İslâm Ansiklopedisi, https://islamansiklopedisi.org.tr/nefeszade-ibrahim (29.05.2024).
Kopyalama metni

Hayatı hakkında yeterli bilgi yoktur. İstanbullu olup babası Hz. Hasan ve Hüseyin soyundan müderris, hattat Amasyalı Mustafa Nefeszâde’dir. İlim tahsili sırasında babasından yazı meşkine başladı. Bu alanda hevesi ve yeteneği görülünce hattat Demircikulu Yûsuf Efendi’den sülüs ve nesih yazılarını meşkederek icâzet aldı. Kaynaklarda hat sanatında hocasının ve o dönem hattatlarının üstünde bir başarı sağladığı kaydedilmektedir. Fakat yazıda ulaştığı seviyeyi gösterecek bir örnek bulunamamıştır. Nefeszâde’nin asıl şöhreti hat sanatının ana kaynaklarından olan Gülzâr-ı Savâb adlı eserinden gelmektedir. Bu eser hat, tezhip ve minyatür gibi kitap sanatlarının alet ve malzemeleri, teknikleri konusunda yapılmış en önemli çalışmadır.


BİBLİYOGRAFYA

, s. 458.

Suyolcuzâde, Devhatü’l-küttâb, Süleymaniye Ktp., Fâtih, nr. 4359, vr. 29.

, s. 42, 545, 739.

, I, 168.

Şevket Rado, Türk Hattatları, İstanbul, ts. (Yayın Matbaacılık), s. 96.

Muhittin Serin, Hattat Şeyh Hamdullah, İstanbul 1992, s. 53.

Bu madde TDV İslâm Ansiklopedisi’nin 2006 yılında İstanbul’da basılan 32. cildinde, 523 numaralı sayfada yer almıştır. Matbu nüshayı pdf dosyası olarak indirmek için tıklayınız.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER