NEHRECÛRÎ - TDV İslâm Ansiklopedisi

NEHRECÛRÎ

bk. EBÛ YA‘KŪB en-NEHRECÛRÎ
İlk devir sûfîlerinden.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER