NEHREVAN SAVAŞI - TDV İslâm Ansiklopedisi

NEHREVAN SAVAŞI

bk. ABDULLAH b. VEHB er-RÂSİBÎ
Muhakkime Hâricîleri’nin ileri gelenlerinden biri.

bk. ALİ
İlk müslümanlardan, Hz. Peygamber’in damadı ve Hulefâ-yi Râşidîn’in dördüncüsü (656-661).

bk. HÂRİCÎLER
Dinî ve siyasî konulardaki aşırı görüşleri ve faaliyetleriyle tanınan fırka.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER