NİGÂR HANIM - İlişkili Maddeler - TDV İslâm Ansiklopedisi

« Madde sayfasına git

NİGÂR HANIM ile İLİŞKİLİ MADDELER

Şefkat nişanıyla kendisini ödüllendiren padişah
ABDÜLHAMİD II
Osmanlı padişahı (1876-1909).
Kendisini teşvik eden yazar
AHMED MİDHAT EFENDİ
Yazar, gazeteci, romancı ve nâşir.
Konağında düzenlediği salı toplantılarına katılan devlet adamı
ŞEKER AHMED PAŞA
Batı resim tekniğinde Paris’te eğitim gören ilk Osmanlı ressamlarından.
Konağında düzenlediği salı toplantılarına katılan yazarlardan
RECÂİZÂDE MAHMUD EKREM
Tanzimat devri şairi, tiyatro yazarı ve romancı.
Konağında düzenlediği salı toplantılarına katılan yazarlardan
SÜLEYMAN NAZİF
II. Meşrutiyet dönemi şairi, yazar ve gazeteci.
Konağında düzenlediği salı toplantılarına katılan yazarlardan
FAİK ÂLİ OZANSOY
Servet-i Fünûn devri şairlerinden.
Konağında düzenlediği salı toplantılarına katılan yazarlardan
ABDÜLHAK HÂMİD TARHAN
Tanzimat’tan sonraki yenileşme devri Türk edebiyatının tanınmış şair ve tiyatro yazarı.
Konağında düzenlediği salı toplantılarına katılan yazarlardan
BOLAYIR, Ali Ekrem
Daha çok II. Meşrutiyet’ten sonra yayımladığı hamâsî şiirleriyle tanınan Servet-i Fünûn devri şair ve yazarı.
Konağında düzenlediği salı toplantılarına katılan yazarlardan
CELÂL SAHİR EROZAN
Servet-i Fünûn ve II. Meşrutiyet devri şair ve yazarı.
Konağında düzenlediği salı toplantılarına katılan yazarlardan
ERCÜMEND EKREM TALU
Mizah yazarı, romancı ve gazeteci.
Konağında düzenlediği salı toplantılarına katılan yazarlardan
AHMED RÂSİM
Gazeteci, değişik konularda çeşitli kitapların müellifi ve bestekâr.
Konağında düzenlediği salı toplantılarına katılan Türkolog
KÚNOS, Ignácz
Türk dil bilimi ve halk edebiyatı uzmanı.
Konağında düzenlediği salı toplantılarına katılan Türkolog
VÁMBÉRY, Arminius
Macar Türkologu.
Konağında düzenlediği salı toplantılarına katılan bestekâr
TATYOS EFENDİ
Türk mûsikisi bestekârı, kanun ve keman icracısı.
Beğendiği şairlerden
FUZÛLÎ
Klasik Türk edebiyatının en büyük şairlerinden.
Beğendiği şairlerden
NEDÎM
Divan şiirinde kendi adıyla anılan bir tarz ortaya koyan şair.
Beğendiği şairlerden
ŞEYH GALİB
Klasik Türk şiirinin son dönem büyük şairlerinden.
Kendisini önceki kadın yazarlardan başarılı bulan ilim adamı
MEHMED FUAD KÖPRÜLÜ
Türk edebiyatı tarihçiliğinin ilmî kurucusu, Türkoloji’de yeni ufuklar açmış ilim otoritesi, edip, yazar, siyaset ve devlet adamı.
Yazdığı dergilerden
HANIMLARA MAHSUS GAZETE
Osmanlı döneminde yayımlanan en uzun ömürlü kadın dergisi.
Yazdığı dergilerden
SERVET-i FÜNÛN
1891-1944 yılları arasında yayımlanan ve Edebiyât-ı Cedîde topluluğunun yayın organı olan sanat ve edebiyat dergisi.
Yazdığı gazetelerden
MA‘LÛMÂT
II. Abdülhamid devrinde yayımlanan ilmî, fennî ve edebî muhtevalı haftalık dergi.
Yazdığı dergilerden
EDEBİYYÂT-ı UMÛMİYYE MECMUASI
1916-1919 yılları arasında İstanbul’da yayımlanan haftalık siyasî, edebî ve ilmî dergi.
Yazdığı dergilerden
ŞEHBÂL
1909-1914 yılları arasında yayımlanan magazin ve fikir dergisi.
Her hakkı mahfuzdur. TDV İslâm Ansiklopedisi’nin her türlü telif hakkı TDV İslâm Araştırmaları Merkezi’ne ait olup 5846 sayılı Kanun hükümlerine tâbidir. TDV İslâm Ansiklopedisi internet sayfalarındaki yazıların bütün olarak elektronik ya da matbu bir ortamda yayımlanması yasaktır; ancak kaynak gösterilmesi (TDV İslâm Ansiklopedisi internet sitesinde yer aldığının ifade edilmesi) ve doğrudan aktif bağlantı verilmesi şartıyla yazılardan kısa bölümler iktibas edilebilir. TDV İslâm Ansiklopedisi internet sayfalarında yer alan resim, fotoğraf, grafik, çizim, cetvel vs. her türlü görüntü malzemesinin başka bir ortamda yayımlanması kesinlikle yasaktır.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER