NU‘MÂN b. MÜNZİR b. HÂRİS - TDV İslâm Ansiklopedisi

NU‘MÂN b. MÜNZİR b. HÂRİS

النعمان بن المنذر بن الحارث
bk. GASSÂNÎLER
200-636 yılları arasında Suriye’de hüküm süren hıristiyan Arap hânedanı.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER