NU‘MÂN b. MÜNZİR b. MÜNZİR - TDV İslâm Ansiklopedisi

NU‘MÂN b. MÜNZİR b. MÜNZİR

النعمان بن المنذر بن المنذر
bk. LAHMÎLER
III-VII. yüzyıllar arasında Irak’ta hüküm süren hıristiyan Arap hânedanı.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER