NÛMAN PAŞA, Köprülüzâde - TDV İslâm Ansiklopedisi

NÛMAN PAŞA, Köprülüzâde

bk. KÖPRÜLÜZÂDE NÛMAN PAŞA
Osmanlı sadrazamı.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER