NÛREDDİN el-HALEBÎ - TDV İslâm Ansiklopedisi

NÛREDDİN el-HALEBÎ

bk. HALEBÎ, Nûreddin
es-Sîretü’l-Ḥalebiyye adlı eseriyle tanınan müellif, Şâfiî fakihi.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER