NÛREDDİN el-HEYSEMÎ - TDV İslâm Ansiklopedisi

NÛREDDİN el-HEYSEMÎ

bk. HEYSEMÎ
Mecmaʿu’z-zevâʾid adlı eseriyle tanınan muhaddis.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER