OKYAR, Ali Fethi - İlişkili Maddeler - TDV İslâm Ansiklopedisi

« Madde sayfasına git

OKYAR, Ali Fethi ile İLİŞKİLİ MADDELER

Yakın arkadaşı
MUSTAFA KEMAL ATATÜRK
Türk Kurtuluş Savaşı’nın önderi, Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu ve ilk cumhurbaşkanı.
Katıldığı faaliyet
MİLLÎ MÜCADELE
Mondros Mütarekesi’nden sonra işgal devletlerine karşı yapılan savaşların genel adı (1918-1923).
Yakın silah arkadaşı
KÂZIM KARABEKİR
Türk kumandanı ve devlet adamı.
Birlikte hapsedilip sürgüne gönderildiği arkadaşlarından
ORBAY, Hüseyin Rauf
Amiral, büyükelçi, siyaset ve devlet adamı.
Fikirlerinden etkilendiği şahıs
NÂMIK KEMAL
XIX. yüzyılın ikinci yarısında Türk edebiyatı ve siyasî hayatında büyük tesirler meydana getiren vatan ve hürriyet şairi, dava ve mücadele adamı, edip, yazar, gazeteci ve idareci.
Harbiye sıralarında katıldığı cemiyet
İTTİHAT ve TERAKKÎ CEMİYETİ
1908 İhtilâli’ni düzenleyen ve bu tarihten itibaren 1918’e kadar devletin yönetiminde birinci derecede rol oynayan siyasî cemiyet.
Kurmayları arasında bulunduğu ordu
HAREKET ORDUSU
Otuzbir Mart Vak‘ası’nı bastırmak üzere Selânik’ten İstanbul’a gelen ordu.
İlk başkanı olarak görev yaptığı meclis
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ
Millî Mücadele’yi yöneten ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti’ni kuran yasama organı.
Görüşmeleri esnasında Türk delegasyonu içinde yer aldığı antlaşma
MONTRÖ BOĞAZLAR SÖZLEŞMESİ
Boğazlar’ın statüsünü düzenleyen ve Türkiye’nin egemenlik haklarını yeniden tanıyan 20 Temmuz 1936 tarihli antlaşma.
Başbakanlığı döneminde isyan çıkaran şahıs
ŞEYH SAİD
Nakşibendî-Hâlidî şeyhi, Doğu Anadolu’da meydana gelen isyanın lideri.
Yakın arkadaşı
ENVER PAŞA
İttihat ve Terakkî Cemiyeti’nin liderlerinden, Osmanlı Harbiye nâzırı.
Birlikte hareket ettiği kişilerden
TALAT PAŞA
Osmanlı sadrazamı.
Kabinesinde Dahiliye nâzırı olduğu sadrazam
İZZET PAŞA, Ahmed
Osmanlı sadrazamı.
Birlikte hapsedilip sürgüne gönderildiği arkadaşlarından
HAYRİ EFENDİ, Mustafa
Osmanlı şeyhülislâmı.
Başbakanlık vazifesindeki selefi
İNÖNÜ, Mustafa İsmet
Türkiye Cumhuriyeti’nin ikinci cumhurbaşkanı.
Fikirlerinden etkilendiği kişilerden
TEVFİK FİKRET
Edebiyât-ı Cedîde şairi.
Etkilendiği hareket
JÖN TÜRKLER
Daha çok II. Abdülhamid dönemindeki siyasî muhalefet hareketleri ve bu hareketlere katılan kişi ve gruplar için kullanılan bir tabir.
Manastır ve İstanbul mebusu olarak bulunduğu meclis
MECLİS-i MEB‘ÛSAN
İki meclisli Osmanlı Parlamentosu’nun seçimle gelen üyelerden oluşan kanadı.
Her hakkı mahfuzdur. TDV İslâm Ansiklopedisi’nin her türlü telif hakkı TDV İslâm Araştırmaları Merkezi’ne ait olup 5846 sayılı Kanun hükümlerine tâbidir. TDV İslâm Ansiklopedisi internet sayfalarındaki yazıların bütün olarak elektronik ya da matbu bir ortamda yayımlanması yasaktır; ancak kaynak gösterilmesi (TDV İslâm Ansiklopedisi internet sitesinde yer aldığının ifade edilmesi) ve doğrudan aktif bağlantı verilmesi şartıyla yazılardan kısa bölümler iktibas edilebilir. TDV İslâm Ansiklopedisi internet sayfalarında yer alan resim, fotoğraf, grafik, çizim, cetvel vs. her türlü görüntü malzemesinin başka bir ortamda yayımlanması kesinlikle yasaktır.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER