ÖMER LUTFİ EFENDİ - İlişkili Maddeler - TDV İslâm Ansiklopedisi

« Madde sayfasına git

ÖMER LUTFİ EFENDİ ile İLİŞKİLİ MADDELER

Şeyhülislâmlığını yaptığı padişah
ABDÜLHAMİD II
Osmanlı padişahı (1876-1909).
Hocalığını yaptığı veliaht şehzade
YÛSUF İZZEDDİN EFENDİ
Sultan Abdülaziz’in oğlu, veliaht şehzade.
Kabinesinde şeyhülislâm olarak görev yaptığı sadrazam
KIBRISLI KÂMİL PAŞA
Osmanlı devlet adamı ve sadrazamı.
Selefi
ESAD EFENDİ, Uryânîzâde
Osmanlı şeyhülislâmı.
Halefi ve mektupçusu olup verdiği jurnalle azline sebep olan kişi
CEMÂLEDDİN EFENDİ, Hâlidefendizâde
Osmanlı şeyhülislâmı.
Hükümetinde yer aldığı sadrazam
KIBRISLI KÂMİL PAŞA
Osmanlı devlet adamı ve sadrazamı.
İcâzet verdiği talebelerinden
ARAPKİRLİ HÜSEYİN AVNİ
Son devir din âlimi, huzur dersleri mukarriri, dersiâm.
Üyesi olduğu meclis
MECLİS-i TEDKĪKĀT-ı ŞER‘İYYE
Osmanlı adliye teşkilâtında şer‘iyye mahkemelerinden gelen dosyaları istînaf veya temyiz mahkemesi olarak incelemekle görevli yüksek yargı organı.
1851'den itibaren muhatap ve 1866'dan itibaren mukarrir olarak katıldığı dersler
HUZUR DERSLERİ
Osmanlılar’da 1759’dan 1924 yılında hilâfetin kaldırılmasına kadar ramazan ayında padişahın huzurunda yapılan tefsir dersleri.
Şeyhülislâmlığı döneminde yeniden ihdas edilen, azlinden sonra tekrar nizamî mahkemelere intikal ettirilen dava usulü
HUZUR MÜRÂFAASI
Osmanlılar’da itiraz edilen bir davanın sadrazamın huzurunda yeniden görülmesini ifade eden bir tabir.
Doğduğu yer
BODRUM
Ege bölgesinde Muğla iline bağlı ilçe merkezi.
Kadılık yaptığı yer
İSTANBUL
Marmara bölgesinde Türkiye’nin en büyük şehri ve aynı adı taşıyan küçük bir ilin merkezi.
Her hakkı mahfuzdur. TDV İslâm Ansiklopedisi’nin her türlü telif hakkı TDV İslâm Araştırmaları Merkezi’ne ait olup 5846 sayılı Kanun hükümlerine tâbidir. TDV İslâm Ansiklopedisi internet sayfalarındaki yazıların bütün olarak elektronik ya da matbu bir ortamda yayımlanması yasaktır; ancak kaynak gösterilmesi (TDV İslâm Ansiklopedisi internet sitesinde yer aldığının ifade edilmesi) ve doğrudan aktif bağlantı verilmesi şartıyla yazılardan kısa bölümler iktibas edilebilir. TDV İslâm Ansiklopedisi internet sayfalarında yer alan resim, fotoğraf, grafik, çizim, cetvel vs. her türlü görüntü malzemesinin başka bir ortamda yayımlanması kesinlikle yasaktır.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER