« Madde sayfasına git

ORTAÇ, Yusuf Ziya ile İLİŞKİLİ MADDELER

Benimsediği edebî akım
MİLLÎ EDEBİYAT AKIMI
II. Meşrutiyet ile Cumhuriyet’in ilk yılları arasında faaliyet gösteren edebiyat akımı.
BEŞ HECECİLER
II. Meşrutiyet’ten sonra şiirlerini hece vezniyle yazan beş şairin Türk edebiyatındaki genel adı.
Bacanağı ve yakın dostu şair
ORHON, Orhan Seyfi
Beş Hececi şairlerden, yazar.
Beş Hececiler'den
OZANSOY, Halit Fahri
Şair, gazeteci ve yazar.
Beş Hececiler'den
KORYÜREK, Enis Behiç
Beş Hececiler’den, şair.
Beş Hececiler'den
ÇAMLIBEL, Faruk Nafiz
Türk şairi ve tiyatro yazarı.
Etkilendiği fikir adamı
GÖKALP, Ziya
Türkçülük akımının nazariyatçısı, fikir adamı, sosyolog ve eğitimci.
Öğretmenlik yaptığı okul
GALATASARAY MEKTEB-i SULTÂNÎSİ
Fransız eğitim sistemine göre 1868’de İstanbul’da açılan orta dereceli öğretim kurumu.
İlk şiirlerinin yayımlandığı dergi
İCTİHAD
Abdullah Cevdet’in (ö. 1932) idaresi altında yayımlanan ilmî, siyasî ve edebî muhtevalı dergi.
Sahibi ve mesul müdürü olduğu dergi
MEŞ‘ALE
Sanat ve edebiyat dergisi.
Sahibi ve başyazarı olduğu dergi
ÇINARALTI
Orhan Seyfi Orhon tarafından çıkarılan haftalık Türkçü fikir ve sanat dergisi.
Manzumelerini yayımladığı dergi
TÜRK YURDU
1911 yılından itibaren İstanbul ve Ankara’da yayımlanan Türkçü dergi.
Millî Edebiyat'ı destekleyen yazılar yazdığı dergi
SERVET-i FÜNÛN
1891-1944 yılları arasında yayımlanan ve Edebiyât-ı Cedîde topluluğunun yayın organı olan sanat ve edebiyat dergisi.
Her hakkı mahfuzdur. TDV İslâm Ansiklopedisi’nin her türlü telif hakkı TDV İslâm Araştırmaları Merkezi’ne ait olup 5846 sayılı Kanun hükümlerine tâbidir. TDV İslâm Ansiklopedisi internet sayfalarındaki yazıların bütün olarak elektronik ya da matbu bir ortamda yayımlanması yasaktır; ancak kaynak gösterilmesi (TDV İslâm Ansiklopedisi internet sitesinde yer aldığının ifade edilmesi) ve doğrudan aktif bağlantı verilmesi şartıyla yazılardan kısa bölümler iktibas edilebilir. TDV İslâm Ansiklopedisi internet sayfalarında yer alan resim, fotoğraf, grafik, çizim, cetvel vs. her türlü görüntü malzemesinin başka bir ortamda yayımlanması kesinlikle yasaktır.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde gösterilmektedir.